İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları politikamız ile gelişim odaklı, eşit, adil uygulamalara sahip, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, yüksek performansı destekleyen insan kaynakları sistemleri geliştirmeyi ve uygulamayı hedeflemekteyiz.

KARBA OTOMOTİV olarak en önemli değerimizin üstün nitelikli çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Vizyonumuz çerçevesinde İnsan Kaynakları yönetiminin amacı, KARBA değerleri ve kültürü ile uyumlu yetenekleri bünyemize katmak, elde tutmak ve geliştirmektir.

  • KARBA vizyonu ile uyumlu insan kaynakları stratejileri oluşturmak,
  • Çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,
  • Organizasyonel yapının gelişimine ve güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Temel prensibimiz değişime açık, küresel bir şirket olma yolunda kaynaklarını verimli kullanan, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, şeffaf ve sürdürülebilir insan kaynakları anlayışını geliştirerek devam ettirmektir.

Misyonumuz

Karba Otomotiv insan kaynakları yönetimindeki hedefi, faaliyet gösterdiğimiz sektörde çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktır. Hedefe ulaşma stratejimiz ise, şirketin tüm birimleriyle işbirliği içinde, başarıyı temel alan, çağdaş insan kaynakları programları yürütmektir.

ETKİN PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetimi programımız ile KARBA OTOMOTİV’in vizyonu ve hedeflerine ilişkin ortak bir anlayış oluşturuyor, gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini ölçüyor ve çalışanlarımızın kurum başarısına katkısının anlaşılmasını sağlıyoruz. Takım ve birey bazında hedef belirleme, hedefleri önceliklendirme, ölçümleme, geri bildirim ve gelişim planlama süreçleriyle çalışanlarımızın sürekli gelişimini destekliyoruz. Etkin bir teknolojik altyapı ile sürecin işleyişini kolaylaştırıyoruz.

ÜCRET YÖNETİMİ

KARBA ücret yönetiminin temelini; iş kademeleri, sektörel ücret piyasası ve kurum ücret politikası oluşturur. Tüm çalışanlarımızı yarattıkları değer, katkı ve sorumluluk seviyelerine göre adil bir ücretlendirme politikası uyguluyoruz.

İŞE ALIM SÜRECİ

KARBA ücret yönetiminin temelini; iş kademeleri, sektörel ücret piyasası ve kurum ücret politikası oluşturur. Tüm çalışanlarımızı yarattıkları değer, katkı ve sorumluluk seviyelerine göre adil bir ücretlendirme politikası uyguluyoruz.

STAJ OLANAKLARI

Staj programlarımız ile, heyecanlı ve gelecek vadeden öğrencilerimizle kariyer yolculuklarının ilk adımında buluşmayı hedefliyoruz.
Yürüttüğümüz staj programlarıyla genç yetenekleri tanırken, aynı zamanda iş hayatına ilişkin deneyim kazanarak yetişmelerini, kurumumuzu ve kültürümüzü yakından tanımalarını sağlıyoruz. Staj yaptıkları alanlarda iyi performans gösteren öğrencilerin staj sürelerini uzatılabiliyor ve iş olanaklarında öncelikli olarak değerlendiriyoruz.

İŞ BAŞVURUSU